• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start / RODO / Wstęp do RODO

Wstęp do RODO

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

         Informuję, że najważniejszym celem RODO, czyli   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest zapewnienie w całej Unii Europejskiej spójnego i jednolitego poziomu ochrony podstawowych praw i wolności osob fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi. 

        Nowa regulacja zwiększa ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą m.in. poprzez:

  • - obowiązek informowania o naruszeniu danych - administratorzy mają obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i w stosownych przypadkach osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych;
  • - prawo do bycia zapomnianym - w sytuacji w której osoba, nie chce by jej dane były przetwarzane a brak jest przesłanki legalności przetwarzania;
  • łatwiejszy dostęp do danych (art. 15 RODO);
  • - silniejsza ochrona praw dzieci;
  • - lepsza egzekucja przestrzegania przepisów - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest wyposażony w możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

         Zgodnie z postanowieniami ogólnego Rozporządzenia  o ochronie danych (RODO), Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym dokłada szczególnych starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.    

Administrator Danych Osobowych