• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych w Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym:

 

 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym

 

siedziba: Trzydnik Duży 72, 23-230 Trzydnik Duży

 

Informuję, że Państwo mogą się kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych:

 

 adres e-mail:                         inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl

 adres do korespondencji: Trzydnik Duży 72 , 23-230 Trzydnik Duży