• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Z ostatniej chwili… O wynikach egzaminu gimnazjalnego :)

          Trzy lata pracy i nauki w gimnazjum okazały się bardzo owocne dla naszych najstarszych uczniów. Systematyczność, zapał i nieodparta chęć zdobycia wiedzy przyniosły efekty w postaci wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego.

          Oto NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH,

czyli uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z poszczególnych części:

 

 

JĘZYK POLSKI


Kamila Sieczkoś (100%)

Kinga Szymańska (100%)

Oliwia Nagajek (100%)

Karol Kołodziej (97%)

Emanuela Bis (97%)

Kamil Wójcik (97%)

Michał Erdzik (94%)

Weronika Kamińska (91%)

Szymon Salawander (91%)

Jakub Szczepanik (91%)

Marcelina Łukasik (91%)

Paweł Rycerz (91%)

Wiktor Zdyb (91%)

Klaudia Kurz (91%)

Bartosz Mazur (91%)

 

 

 

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Dawid Bator (91%)

Oliwia Nagajek (91%)

 


 

MATEMATYKA


Jakub Tarkowski (100%)

Kinga Szymańska (96%)

Michał Erdzik (96%)

Jakub Szczepanik (93%) 

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE


Jakub Tarkowski (100%)

 JĘZYK ANGIELSKI – poziom podstawowy


Oliwia Nagajek (100%)

Kinga Szymańska (100%)

Jakub Tarkowski (98%)

Patryk Piłat (98%)

Emanuela Bis (95%)

Szymon Salawander (95%)

Jakub Szczepanik (95%)

Michał Erdzik (93%)

Kamila Sieczkoś (93%)

Karol Socha (93%)

Kacper Rakfalski (90%)

Paweł Rycerz (90%)

 


JĘZYK ANGIELSKI – poziom rozszerzony


Oliwia Nagajek (98% )

Szymon Salawander (93%)

Michał Erdzik (90%)

Kinga Szymańska (90%)


 

          Porównanie wyników naszej szkoły z wynikami osiągniętymi przez uczniów w powiecie kraśnickim i województwie lubelskim wypada korzystnie, gdyż trzydniccy gimnazjaliści osiągnęli wyniki zbliżone lub wyższe.

          Na uwagę zasługuje fakt, że:

- wynik szkoły z historii i wiedzy o społeczeństwie jest o 3,6 % wyższy niż w powiecie i o 3% wyższy od wyniku w województwie.

- nasi uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z testem z języka angielskiego. Na poziomie podstawowym osiągnęli wynik o 4,5% wyższy niż w powiecie i o 3,3% wyższy od uczniów w województwie. Podobnie na poziomie rozszerzonym: o 4,5% lepiej od powiatu i o 2,8% lepiej niż uczniowie w całym województwie.

Wyniki z pozostałych części nieznacznie tylko odbiegają (są takie same lub o 1-2% niższe) od średnich wyników wszystkich szkół z naszego powiatu i województwa.

 

GRATULUJEMY

TEGOROCZNYM TRZECIOKLASISTOM OSIĄGNIĘTEGO WYNIKU

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!