• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Alert Ekologiczno - Zdrowotny

 

Nasze gimnazjum wzięło udział w 1. Powiatowej Edycji Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego. Celem głównym było promowanie zdrowego stylu życia oraz  poznawanie i uświadamianie głównych zagrożeń środowiska naturalnego. Czas trwania alertu to 15 grudnia 2010r. - 15 maja 2011r.

Organizatorami, współorganizatorami i sponsorami alertu byli: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna w Kraśniku.

Gala podsumowująca tą akcję odbyła się 9 czerwca 2011r.