• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Dzień Ziemi 2012

20 kwietnia gimnazjaliści z Trzydnika uczestniczyli w zajęciach z okazji Dnia Ziemi

zorganizowanych przez pracowników i studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

  Podczas spotkania uczniowie mogli bliżej poznać zasady funkcjonowania naszej planety, jej współczesne problemy, zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-kulturowe.

  Przygotowany program obejmował zarówno wykłady o treści popularnonaukowej, warsztaty kameralne, zajęcia terenowe realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Wydziału, jak i konkursy z nagrodami.

Organizatorem wyjazdu był Pan Henryk Flis.