• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Konkursy przedmiotowe

Uczniowie naszego gimnazjum w październiku uczestniczyli

w konkursach przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Celem tych konkursów jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzenie twórczego myślenia. Konkursy składają się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.

O poszczególnych eliminacjach decyduje zdobycie odpowiedniej liczby punktów.

   Życzymy naszym uczniom zakwalifikowania się do kolejnych etapów!