• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Bogactwa Lubelszczyzny

5 czerwca 2013r w Zespole Szkół Publicznych w Suścu odbyła się uroczystość podsumowująca V edycję konkursu „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna” przebiegającego w roku szkolnym 2012/13 pod hasłem „Bogactwa Lubelszczyzny”.

Główną ideą konkursu było poszerzenie wiedzy dotyczącej najbliższej okolicy i zaprezentowanie wyników pracy w formie specjalnego wydania szkolnej gazetki. Naszą szkołę w czasie uroczystości reprezentowały Patrycja Jabłońska i Alicja Stefaniak, które do Suśca pojechały pod opieką dyrektora szkoły, pana Ryszarda Wolanina.  Zebrani na uroczystym podsumowaniu konkursu obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu uczniów ZSP w Suścu oraz poznali werdykt jury.

Na zakończenie wszyscy uczniowie, opiekunowie i goście zaproszeni zostali na obiad sponsorowany przez Wójta Gminy Susiec, a po obiedzie najbardziej wytrwali pojechali na wycieczkę do rezerwatu Czartowe Pole i kamieniołomów w Józefowie.