• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

PODSUMOWANIE ALERTU EKOLOGICZNO-ZDROWOTNEGO

24 czerwca podsumowano pierwszy etap powiatowego programu edukacji ekologicznej

"Środowisko ponad wszystko", 

realizowanego od października 2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku

we współpracy z kraśnickim sanepidem oraz innymi partnerami.

Rozstrzygnięto wówczas konkurs "Cudze chwalicie...",

powiatowy alert ekologiczno-zdrowotny

oraz konkurs literacki.

 

W powiatowym alercie ekologiczno-zdrowotnym w kategorii gimnazjów

nasza szkoła zdobyła II miejsce.