• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

„European Possibilities” – „Europejskie Możliwości”

        W okresie od września 2015 r. do czerwca 2018 r.  Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym realizować będzie projekt wymiany wielostronnej pt.: „European Possibilities” – „Europejskie Możliwości” w ramach programu „Erasmus+”. Uczniowie naszego gimnazjum wraz z partnerami z Niemiec, Hiszpanii, Słowenii, Danii i Łotwy poznawać będą systemy kształcenia oraz rynki pracy krajów partnerskich.

       Wierzymy, że wybraliśmy tak interesujący temat i zadania, że uczniowie i nauczyciele naszych szkół będą mogli cieszyć się z uczestniczenia w nich. Mamy nadzieję, że uczestnicy projektu poznają lepiej oczekiwania i wymagania europejskiego rynku pracy i dowiedzą się jakie możliwości daje młodemu człowiekowi Europa, zarówno w kontekście kształcenia, jak i rynku pracy. A to przyczyni się do lepszego planowania ścieżki kariery i znalezienia wymarzonej pracy.

      

            W projekcie będą brali udział wszyscy chętni uczniowie, którzy będą realizować wiele wspólnych przedsięwzięć wraz z uczniami z ww. krajów, a językiem komunikacji będzie język angielski. Dotacja, którą otrzyma szkoła, umożliwi zarówno uczniom, jak i nauczycielom wizyty w szkołach partnerskich. Dzięki temu młodzież będzie mogła poznać swoich rówieśników, ich zainteresowania, zwyczaje i kulturę, a także wspólnie pracować nad zadaniami wynikającymi z projektu.

      Udział w projekcie przyczyni się do rozwijania ważnych w szkole i pracy umiejętności, takich jak zdolność do krytycznego myślenia, kreatywność, podejmowanie inicjatyw, twórcze rozwiązywanie problemów. Dzięki zaangażowaniu w projekt jego uczestnicy nabiorą pewności siebie, udoskonalą znajomość języków obcych i zdobędą ciekawe doświadczenia. Poprzez kontakty z kolegami z innych krajów Europy w praktyce będą uczyć się tolerancji i zrozumienia dla innych kultur, zwyczajów, pomysłów na życie.

         Prezentacja wytworzonych materiałów będzie miała miejsce podczas spotkań  - konferencji zaplanowanych  w czasie wizyt partnerskich, które również umożliwią wymianę doświadczeń oraz pozwolą na bliższe poznanie się. Postępy w realizacji projektu będzie można obserwować na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej.