• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

24 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do czuwania nad porządkiem w czasie wyborów została powołana komisja w składzie: Monika Reszka (III D), Magdalena Jabłońska (III C), Dominika Gałczyńska (III B) oraz Klaudia Pikula (III A). Opiekunami przedsięwzięcia były p. Iwona Głuchowska i p. Małgorzata Naborczyk.

Na trzeciej godzinie lekcyjnej wszystkie klasy przystąpiły do głosowania. Głosowało 187 uczniów oraz 20 nauczycieli i pracowników szkoły. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Imię i nazwisko kandydata

Liczba głosów

Jakub Słowak

34

Marcin Ziółkowski

21

Karolina Rak

16

Amanda Surowiec

24

Igor Kulasza

71

Kamil Husa

30

Katarzyna Pączek

27

Anna Szabat

21

Adriana Janiec

111

Karolina Flis

15

Marlena Wojtaś

42

 

 

 

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Adriana  Janiec, zastępcami Igor Kulasza i Marlena Wojtaś, a skarbnikiem Jakub Słowak.