• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Góra Grosza

 

            W tym roku ruszyła XI edycja ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.  Jak co roku wszystkie szkoły w całej Polsce mają za zadanie w dniach 22 XI – 3 XII zbierać pieniądze (tzw. drobniaki) na rzecz najbardziej potrzebujące Domy Dziecka, rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze. Akcja odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

            Po raz kolejny okazało się, że uczniowie naszej szkoły mają WIELKIE SERCA i nie skąpią pieniędzy na potrzebujące dzieci - zebraliśmy w sumie 381,27 zł. Wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!