• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start / RODO

RODO

Wstęp do RODO

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

         Informuję, że najważniejszym celem RODO, czyli   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest zapewnienie w całej Unii Europejskiej spójnego i jednolitego poziomu ochrony podstawowych praw i wolności osob fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi. 

Administrator Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych w Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym:

 

 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym

 

siedziba: Trzydnik Duży 72, 23-230 Trzydnik Duży

 

Informuję, że Państwo mogą się kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych:

 

 adres e-mail:                         inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl

 adres do korespondencji: Trzydnik Duży 72 , 23-230 Trzydnik Duży

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZYDNIKU DUŻYM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym 

z siedzibą: Trzydnik Duży 72 , 23-230 Trzydnik Duży,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:             adres e-mail:     inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl

                                                                                 adres do korespondencji:  Trzydnik Duży 72, 23-230 Trzydnik Duży,

 3)...